Pump it up - fetaste gymljudet i Stockholm

Gymkoncept med musiken i absolut fokus

Vi på Hages är såklart glada över att ha fått hjälpa det internationella och spännande gymkoceptet Barry´s att etablera sina tre första gym i Norden. Efter att ha inlett i Stockholm och Göteborg har man nu även etablerat sig i Köpenhamn.

Gymkoncept med musiken i absolut fokus

Ljudintensitet 2.0

Ljudintensitet 2.0

I varje Barry´s gym är både ljudkvalitet och -tryck i absolut fokus. För att förmå sina flitiga kunder att krama ur den sista orken använder man musiken som det absoluta verktyget. Med SPL-tal på en bit över 90dB och med en jämnhet och tonal balans hela vägen upp i dB-skalan krävs engineering och utustning i toppklass.