Ljudsättning av restauranger i dynamisk kedja

Ändamålsanpassad ljudsättning i varierande miljöer

Vi på hages är stolt samarbetspartner till PONG-grupopens restauranger i Storstockholmsområdet.

På PONG-gruppens restauranger är ljud viktigt och vid varje nyetablering eller ombyggnad går vårt designteam tillsammans med kunden igenom de olika förutsättningar som ges. Det kan handla om takhöjder, väggbeklädnad, ljudkvalitetskrav och inte minst utseendemässiga aspekter

Ändamålsanpassad ljudsättning i varierande miljöer

Effektiv ljudsättning över stora ytor

Effektiv ljudsättning över stora ytor

På PONGs restauranger efterfrågas hög ljudkvalitet på ett effektivt och väldesignat sätt. Snabb utrullning utan avsteg från vare sig kvalitet eller design gör att vi i flera fall arbetat med en mix av högtalare från såväl Bose, Genelec och Sonance professional. Som övergripande styrsystem används vanligen det otroligt intuitiva Bose controlspace med kontrollpanelen CC64 som gränssnitt.