Stockholms modernaste tennisanläggning med komplett ljudsystem

Stockholm och kanske sveriges modernaste tennisanlägnging med teknik i toppklass. Äkta förgrundsljud på flera av tennisbanorna, zonsystem med ljudsättning i allmänutrymmen och intuitivt anvädargränssnitt över hela anläggningen.

Modern tennisanläggning med komplett ljudsystem