Kvalitet, känsla, ansvar - Sedan 1947

Inledning & uppstart

Inledning & uppstart

Ett projekt på Hages kan starta på många olika sätt, men det är alltid Du som kund och dina önskemål som är viktigast för oss. Att skapa tekniska lösningar som gör våra kunders liv lättare och skönare är vårt mål.

Det vanligaste är att vi (med beaktande av rådande omständigheter) endera träffas i någon av våra projektrum eller direkt på plats i Ert projekt för att skapa en inledande bild av projektet.

Här fångar vi upp dina önskemål för att kunna ta fram ett komplett system. Att välja rätt produkter, få dem att samverka och se till att de uppfyller alla funktionella och estetiska krav är vårt core. Vi tar sedan fram de ritningsunderlag, kanalisationsförslag och kopplingsscheman som erfordras . Allt detta mynnar sedan ut i ett komplett tekniskt underlag för projektet.

Projektledning

Projektledning

Projektledaren är med från start till mål och har en nyckelroll vars huvudansvar är att se till att det som är planerat blir verklighet. Många av våra projekt utförs i samband med en renovering eller nykonstruktion och en stor del av projektledningen handlar om att kommunicera med de olika hantverksgrupperna. Projektledaren är den som medverkar på byggmöten och går igenom våra ritningsunderlag med snickare och elektriker. Han är också den som beställer produkter i rätt tid och ser till att våra installatörer och programmerare utför jobbet i enlighet med tidsplanen.

Installation

Installation

När byggets elektriker, snickare och målare är klara, är det dags för vår erfarna installationspersonal att ta vid. De har många års erfarenhet av montering och driftsättning och de ser till att hela systemet fungerar perfekt.

I vår installationskår finns specialister inom akustik, el, larm & säkerhet, styrsystem och bygg.

Programmering & implementering

Programmering & implementering

Våra styrsystem programmeras för att fungera exakt enligt dina önskemål. För exempelvis ett ljusstyrningssystem innebär detta att varje belysningspunkt skall integreras och att de olika knappsatserna och tekniska gränssnitten skall programmeras. Varje knapp aktiverar ett förprogrammerat scenario. Tryck på “middag” för en skön belysning vid matbordet, klicka på “mys” för ett mjuk och dämpat ljus. Styrsystemet sköter även ljud, bild, klimat m.m.

Våra programmerare tillhör de mest erfarna i Sverige och hanterar de flesta olika styrsystem på marknaden.

Support & eftermarknad

Support & eftermarknad

Alla tekniska system behöver kärlek och omvårdnad. Vi sätter stor stolthet i att hålla en teknisk support i framkant. Om någonting krånglar, finns vi alltid redo för att fixa problemet.

Som ett av mycket få företag inom branschen har vi dessutom en egen legitimerad serviceverkstad intill vår butik i Enskede med auktorisation för de flesta varumärken

Referensprojekt

Kontakta oss så berättar vi mer