Kvalitet, Känsla, Ansvar - sedan 1947

Historien om Hages Radio TV AB inleddes redan på 40-talet då de företagsamma bröderna Georg och Harry Sjölander etablerade en verksamhet bland öarna i Stockholms skärgård. Man insåg tidigt att behovet av radioapparater var stort i de annars lite isolerade skärgårdshushållen och från de lite bättre bemedlade hushållen, till vilka man sålde nya radioapparater, fick man ofta deras gamla apparater som inbyte. Efter en genomgång och kanske en reparation såldes dessa vidare till de kanske lite mindre bemedlade hushållen. Under en tioårsperiod försåg man stora delar av innerskärgården med radioapparater för kort- och mellanvågsbandet.
Under 50- och 60-talen utvecklades teknologin i allt snabbare takt och televisionen hade numera gjort sitt intåg i de flesta svenska hushåll. I samband med Fotbolls-VM i Stockholm 1958 och starten av TV2 1969 ökade antal hushåll med tillgång till TV-apparater lavinartat i Stockholmsområdet. Bröderna Sjölander insåg tidigt att ny teknologi alltid kräver sakkunnig hjälp och personligt bemötande, kombinerad med långtgående kunskaper inom teknik, för att på bästa sätt alltid kunna möta det alltmer ökande behovet av support.

Under senare delen av 70-talet hade Bröderna Sjölander blivit på ålderns höst och en ny generation Radiohandlare föddes då Kent Axelsson övertog rörelsen. Kent, som hade ett gediget förflutet inom radio- och TV-branschen utvecklade Sjölanders servicekoncept och namngav företagets tre kärnvärden Kvalitet - Känsla - Ansvar. Idag drivs fortfarande företaget i familjen Axelssons regi sedan sonen Thomas övertagit ansvaret. Än idag är det serviceanda och hög kunskapsgrad som står överst i affärsidén. Hages präglas av ett stort antal stamkunder bland myndigheter, företag och privatpersoner. Hos Hages hittar du idag Stockholms kanske bredaste sortiment av hemelektronik från bland annat Apple, Bang & Olufsen, Bose, Sony, Samsung, Philips, Panasonic och Sonos. Som kund hos Hages vet vi att du inte bara nöjer dig med ett lågt pris. Här kan du även räkna med personlig service genom hela köpprocessen, alltifrån planering, hjälp med ritningar, konsultation kring el-styr, belysning och A/V-installationer, under själva besöket i butiken och inte minst vid installationen och efter köpet. Hos Hages har du alltid åtminstone ett års märkesgaranti på dina produkter och vi har som ett av mycket få företag i branschen en egen legitimerad serviceavdelning.