Tillämpning av köpvillkor

När du beställer på hages.se får du en orderbekräftelse som genereras av Hages via webshopens ordersystem. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Hages lider ekonomisk skada, polisanmäls. Hages friskriver sig för tryckfel, fel i information samt fel i specifikation på samtliga i Hages sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Hages köpevillkor är tillämpliga därest svensk lag eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa.

Vid försäljning till konsument tillämpar Hages konsumentköplagen (1990:932) samt Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Mer information finns på www.kov.se