Diskret och funktionell ljudsättning i undervisningssyfte

På Raoul Wallenbergskolorna värdesätts musik med hög ljudkvalitet för både elever och personal. Som ett led i skolan används musik i lokalerna på ett sofistikerat sätt.

Vi på Hages är glada för att ha fått vara med och bidra till en mer harmonisk skolmiljö för framtidens generationer i såväl Skövde och Järvastadens skolor.

Ljudsystem över stora ytor