Garantier

Hages erbjuder 2 års svensk märkesgaranti på produkter som du köper hos oss. Undantagen är förbrukningsvaror som exempelvis projektorlampor, batterier och laddare där tillverkarens garantier gäller, som kan vara kortare än ett år.

Om produkten går sönder under garantitiden skall Du ta kontakt med vår reklamations- och serviceavdelning vardagar 09-17 på telefonnummer 08-6497284 eller besöka din närmaste Euronicsbutik för service. Om Du lämnar en produkt för reparation i annan Euronicsbutik än vår egen kommer den handlaren att kontakta oss innan reparation sker. Glöm inte att ta med garantikvittot till butiken/verkstaden. Den kompletta listan med Euronicsbutiker finner du på www.euronics.se

Ett hos serviceverkstad konstaterat handhavandefel eller felinställd produkt debiteras gällande undersökningskostnad. Detta gäller även i de fall verkstaden ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten utan godkännande ifrån Hages.

Vi erbjuder ett trygghetstillägg som även täcker olyckshändelser som involverar produkten. Tillägget gäller ett år och är årsvis förnyelsebart. För mer information om vårt trygghetstillägg kan du klicka här