Våra betalningsalternativ

På hages.se använder vi oss av Klarna Checkout, som erbjuder såväl kortbetalning som faktura.

Klarna Checkout

Alla transaktioner på hages.se hanteras i Klarna Checkout. I samband med att avtalet med Klarna ingås eller som registreras såsom förberedelse för detta avtal (exempelvis kreditupplysning eller affärsbedömning) samt köpinformation kopplad till kreditköp, databehandlas hos Klarna och/eller andra bolag som Klarna samarbetar med. Kontohavaren godkänner att Klarna använder dennes personnummer som kundnummer i Klarnas system. Databehandlingen utförs för att Klarna skall kunna administrera avtalet och bevaka att det fullgörs. Databehandlingen omfattar bl. a. uppgifter om kontakter med Klarna (t ex noteringar av frågor, synpunkter, överenskommelser, etc.) samt uppgifter om eventuella företrädare och om hur avtalet fullgörs. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt för risk-hantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Person-uppgifter används också, om direktreklamspärr inte begärts, för marknadsföringsändamål av Klarna och i företag som Klarna samarbetar med Information om vilka personuppgifter som behandlas av Klarna samt eventuell begäran om rättelse av felaktig personuppgift kan begäras skriftligen hos Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 STOCKHOLM.

Vid fakturering är betalningstiden 14 dagar. Vid försenad betalning tillämpar Klarna sin gällande årsränta, f.n 19,90%.

Vid avbetalning kan du som kund välja tre alternativ: 3 månaders, 6 månaders eller 12 månaders avbetalningstid.

Vid avbetalning är inköpsmånaden betalningsfri. Köpebeloppet jämte uppläggningsavgiften delas sedan upp på lika stora delbetalningar enligt vald betalningsmodell.

Klarna Checkout