Miljöansvar

Vi på Hages tar vårt miljöansvar enligt miljöförordningen 2005:209 genom medlemskap i det nationella insamlingssystemet El-kretsen. El-kretsen samlar både in elektroniken och ser till att materialet återvinns, Varor som kan återvinnas bör lämnas till en av El-kretsen föreskriven återvinningsplats. Din närmaste plats finner du på www.el-kretsen.se 

Om du bor i närheten av vår butik är du som kund alltid välkommen att lämna produkten till oss direkt så ombesörjer vi återvinningen.