Villa Dream

Top-of-the-line residens med smarta hem integration

En privatbostad utöver det vanliga

Under sommaren 2019 fick vi på hages möjligheten att tidigt in i byggprocessen i ett av Sveriges mest innovativa och exklusiva husbyggen, vara med och utforma styrsystem, användargränssnitt och komplett ljud - och bildsättning. Genom ett nära och kreativt samarbete med kunden har "Villa Dream " en integrerad styrning för ljud, ljus, ventilation, värme, snösmältning, larm och övervakning.

En privatbostad utöver det vanliga

Full kontroll - full integration

I Villa Dream har vi på HAGES tillsammans med kunden låtit integrera styrsystemen för ljus, ljud, bild, klimat, ventilation, säkerhet och ja, till och med snösmältningen - och samlat i ett enda, lättbegripligt gränssnitt från Contrl4. Idénär att kunden skall kunna justera inställningar på egen hand så att användandet och manövreringen blir exakt så enkel och intuitiv som kunden vill. All teknik "bakom" kundens gränssnitt har programmerats av oss och.    

Full kontroll - full integration