Tillsammans mot Covid -19

Vi på Hages följer noga folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer för butiker för att minska smittspridningen av Covid-19 och vidtager såklart alla de försiktighetsåtgärder som krävs även när vi besöker dig i hemmet för installation.

Kontakta oss om du vill veta mer.